Powołana do życia na początku 2015 przez pasjonatów sportu i oddanych kibiców Legii Warszawa Fundacja ma na celu krzewienie kultury fizycznej, wychowanie młodzieży zgodnie z wartościami patriotycznymi i sportowymi oraz rozwój wyczynowego sportu amatorskiego i profesjonalnego. Wszystkich, dla których podejście to odzwierciedla również ich wartości życiowe zapraszamy do współpracy.